ב"ה
 
   Shabbat Candle Lighting Times
Candle Lighting Times
San Luis Obispo, CA [93405]
Friday, April 18
Light Candles at: 7:20 pm
Shabbat, April 19
Shabbat Ends: 8:18 pm
Sunday, April 20
Eve of Seventh day Passover
Light Candles at: 7:21 pm
Monday, April 21
Eve of Eighth day Passover
Light Candles after: 8:20 pm
Tuesday, April 22
Holiday Ends: 8:20 pm
Click Here for other dates or locations.
   
Find a Center Worldwide
More Options »

Purim in Hawaii- 2014

Purim in Hawaii- 2014

Purim in Hawaii- 2014

Purim in Hawaii- 2014

Purim in Hawaii- 2014

Purim in Hawaii- 2014

Purim in Hawaii- 2014

Purim in Hawaii- 2014

Purim in Hawaii- 2014
Previous   Next
Upcoming Events
   
     
 

Communal Seder (465 px)